رییس سازمان سنجش آموزش کشور:
تکلیف شیوه برگزاری کنکور ۱۴۰۲ تا نیمه تیر ماه مشخص می شود