سرپرست معاونت فرهنگی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور خبر داد
طرح ملی اوقات فراغت ویژه تابستان برگزار می‌شود