کلاس‌ها و امتحانات ترم تابستانی دانشجویان خوارزمی مجازی برگزاری می شود