زمین لرزه و تعطیلی ادارات و دانشگاه‌ها در کیش، ۴ تیر