رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛
زنجیره تولید و توزیع تجهیزات پزشکی بسیار آشفته است