نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک:
دانشگاه باید مرکز نشر معارف و فلسفه اسلامی باشد