قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل:
تاسیس شعب دانشگاه‌های ایران در کشور عراق را پیگیری می‌کنیم