سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز:
عرضه گاز مازاد در بورس انرژی منوط به اجازه دولت و قوانین بالادستی است