برگزاری دوره کاردانی ناپیوسته حرفه‌ای مدیریت کسب و کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی