انتشار فراخوان شناسایی عامل توسعه‌گر زنجیره ارزش سیلیکون