رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری:
کل وام‌های دانشجویی ترم گذشته تا پایان هفته پرداخت می شود