معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛
نمایش و انتشار جاذبه‌های زیبا تنها راهکار معرفی ایران نیست