وزیر آموزش و پرورش:
اجرای سند تحول بنیادین از دغدغه‌های رهبر انقلاب است