دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش:
هیچ گونه سهمیه اختصاصی برای جذب طلاب در آموزش و پرورش وجود ندارد