آماده باش شبانه روزی دستگاه‌های خدمات رسان در اربعین