آیا حضور داوطلبان غیرتهرانی در میان رتبه های برتر نشان از عدالت آموزشی دارد؟
پیشتازی داوطلبان شهرستانی در کسب رتبه‌های برتر کنکور