معاون خط مشی‌ گذاری ستادعلم شورای عالی انقلاب فرهنگی:
تاکید رییس‌جمهور اجرای مصوبه کنکور به بهترین شکل برای حفظ آرامش مردم است