دیدار استاندار و نمایندگان استان یزد با رئیس جمهور