معاون سازمان سنجش خبر داد:
آغاز به کار سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری ۱۴۰۱