معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ؛
وزارت فرهنگ عزمی جدی در رفع دغدغه‌های صنفی خبرنگاران دارد