به همت مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی
ضبط سریال "مختارنامه" به زبان اشاره ویژه ناشنوایان