از شایعه پراکنی تا واقعیت‌های یک پرتاب؛
حواشی سفر "خیام" به فضا از نگاه رسانه‌های خارجی