یک متخصص طب ایرانی مطرح کرد:
بهبود خواب با مصرف قاووت بادام و نبات