آیا شستن البسه آلوده به ویروس آبله میمون موجب ابتلا می‌شود؟