اجرای طرح نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیت سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیستی در چهارمحال‌وبختیاری