مشاور رئیس سازمان سنجش خبر داد:
۴۷ هزار نفر در کنکور ۱۴۰۱ انتخاب رشته کردند