کاهش شدید دید و تعطیلی ادارات در شمال سیستان و بلوچستان