سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد
نارنجی و قرمز، رنگ غالب نقشه کرونایی کشور / افزایش بیماران سرپایی در موج هفتم