مطالعات نشان می دهد؛
رژیم غذایی حاوی اُمگا۳ ریسک سرطان سینه را در زنان چاق کاهش می دهد