گزارش محققان سوئدی؛
وجود مشکلات روانی بیشتر در خانواده کودکان مبتلا به دیابت نوع۱