بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
۸ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است