محققان استرالیایی می گویند؛
طب سوزنی به پیشگیری از دیابت نوع ۲ کمک می کند