مطالعات نشان می دهد؛
ارتباط کووید ۱۹ با ریسک افزایش عفونت های مغزی در کودکان