ایلان ماسک حدود ۷ میلیارد دلار از سهام تسلا را فروخت