برای محافظت از کاربران؛
واتس اپ سه آپدیت امنیتی جدید ارائه می کند