یک سیارک خطرناک به اندازه یک نهنگ آبی از کنار زمین عبور می‌کند