سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد؛
شهرهای قرمز کرونایی به حد بالایی رسیده/ کاهش سطح ایمنی جامعه