وزارت بهداشت اعلام کرد
کاهش شهرهای قرمز کرونایی/۱۸۴ شهر در وضعیت نارنجی