به همت مؤسسه بوستان کتاب؛
کتاب «مدیریت حوزه‌های علمیه و مراکز آموزشی» منتشر شد