احمدی لاشکی خبر داد؛
آغاز سی و ششمین اجلاس مدیران آموزش و پرورش از شنبه هفته آینده