مطالعات نشان می دهد؛
مردان بیشتر از زنان مستعد ابتلا به سرطان هستند