رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد؛
رونمایی از نخستین سامانه‌های پرتودهی ساخت داخل