در راستای رفع نیاز‌های فناورانه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی؛
رویداد ملی تانا هفته جاری در گلستان برگزار می‌شود