در راستای جهاد تبیین صورت گرفت
اقدام جهادی اساتید دانشگاه تربت‌حیدریه در ارائه مشاوره رایگان انتخاب رشته