رییس کل سازمان نظام پزشکی:
هنوز هزینه درمان برای برخی کمرشکن است/نیازی به اعزام بیمار به خارج نداریم