براساس اعلام وزارت بهداشت؛
۱۱ هزار و ۱۵۵ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد