گشایش نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو در مشهد مقدس