۱ کشته و ۲ مصدوم در واژگونی پراید در محور سبزوار - شامکان