در هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر مطرح شد:
دست‌های پنهان در ماجرای قطع سریالی درختان تهران