دبیر شورای عالی مناطق آزاد:
تراز تجاری مناطق آزاد مثبت ۳۵ میلیون دلار بوده است